Sobota 5.09.2015

godz. 19.30 Kościół Św. Trójcy

Program

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 Prag

Václav Luks – dyrygent

Johann Sebastian Bach – Komm, Jesu komm BWV  229

Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55
In monte Oliveti
Omnes amici mei
Tristis est anima mea
Caligaverunt oculi mei
Sepulto domino

Johann Sebastian Bach – Jesu meine Freude BWV 227

Domenico Scarlatti – Stabat Mater a 10 voci

Praska orkiestra barokowa Collegium 1704 i zespół wokalny Collegium Vocale 1704 powstały na okoliczność projektu BACH – PRAHA – 2005. Od tego momentu datowana jest także ścisła współpraca obu zespołów z międzynarodowym festiwalem Praska Wiosna.Począwszy od roku 2007 Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 są na stałe rezydują podczas festiwalu Św. Wacława w Ostravie. Rok 2007, w którym zespół wykonywał Mszę wotywną Jana Dismasa Zelenki, przyniósł muzykom uznanie międzynarodowej krytyki podczas festiwali La Chaise-Dieu i Sablé we Francji. Obie grupy są też częstymi gośćmi innych francuskich festiwali jak: Festival de Musique de Sully & du Loiret, Festival Baroque de Pontoise, Rencontres Musicales de Vézelay.

col1Od roku 2008 zespół regularnie koncertuje w Dreźnie, w ramach cyklu Muzyczne mosty Praga — Drezno, kontynuując muzyczną współpracę obu miast, której wyrazem jest także życiorys artystyczny J.D. Zelenki i współczesnych mu kompozytorów. W roku 2009, w którym obchodzono rocznicę Händlowską, Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 wykonało jego oratorium La Resurrezione i operę Rinaldo (reż. Louise Moaty), wystawianej w Teatrze Narodowym w Pradze, Teatrze Wielkim w Luksemburgu i teatrach operowych Wersalu, Rennes i Caen, skąd przedstawienie było transmitowane przez francuską telewizję.
Collegium 1704 dokonywało nagrań dla rozgłośni radiowych w Czechach, Francji i Niemczech, dla czeskich kanałów telewizyjnych i telewizji Mezzo. Płyty zespołu ukazały się w wytwórniach Arta Records (Benda), Supraphon (Zelenka, Reichenauer), Zig-Zag Territoires (Zelenka), Accent (Zelenka), każdorazowo spotykając się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyki muzycznej.

Václav Luks, założyciel praskiej orkiestry barokowej Collegium 1704 i zespołu Collegium Vocale 1704, swoje studia rozpoczął w Konserwatorium w Pilźnie i w Akademii Muzycznej, studiując grę na rożku francuskim i klawesynie. Naukę kontynuował w Scholi Cantorum Basiliensis w Szwajcarii, specjalizując się w grze na klawiszowych instrumentach historycznych i dawnych praktykach wykonawczych.

luksPo powrocie do Czech w 2005 roku, przekształcił Collegium 1704 z istniejącego od dłuższego czasu zespołu kameralnego, w orkiestrę barokową. Bezpośrednim impulsem do wprowadzonych zmian był projekt zainicjowany przez Václava Luksa BACH – PRAGA – 2005. W jego ramach doszło do wykonań większości utwórów wokalno-instrumentalnych napisanych przez J. S. Bacha, ponadto w tym czasie oba zespoły zadebiutowały na festiwalu Praska Wiosna, występując odtąd na nim regularnie.

Pod kierunkiem Václava Luksa, Collegium 1704 bardzo szybko zdobyło uznanie i znalazło się w kręgu najlepszych zespołów zajmujących się wykonawstwem muzyki XVII i XVIII wieku, zaś działalność samego dyrygenta spowodowała ożywienie zainteresowania muzyką czeskiego kompozytora Jana Dismasa Zelenki. W roku 2008 zespół rozpoczął serię koncertów Muzyczne Mosty Praga – Drezno, a od 2012 pod kierunkiem Václava Luksa w praskim Rudolfinum, odbywa się regularny cykl Gwiazdy Opery Barokowej.

Wraz z Collegium 1704 Václav Luks był gościem tak renomowanych festiwali jak: Festiwal w Luzernie, Oude Muziek w Utrechcie, Musiqua Antiqua w Brugii, Festiwalu de La Chaise-Dieu, Händel-Festspiele w Halle i Bachfest w Lipsku. Koncertował z nim także w salach koncertowych w Wiedniu, Kolonii, Hamburgu, Brukseli i innych.

W roku 2009, Václav Luks przygotował wystawienie opery Rinaldo G. F. Händla dla Teatru Narodowego w Pradze, którą później, z wielkim sukcesem wystawiono w teatrach operowych w Caen, Rennes, Luksembourgu i w Operze Królewskiej w Wersalu. Dyrygowana przez niego w 2013 roku opera Olimpiada Józefa Myslivečka, spotkała się z dużym uznaniem krytyki i była prezentowana w Teatrze Narodowym w Pradze, Caen, Dijon, Luxembourgu i w Wiedniu.

Poza intensywną pracą z Collegium 1704, dyrygent współpracuje z innymi uznanymi zespołami takimi jak: La Cetra Barockorchester Basel, czy Dresdner Kammerchor. Václav Luks dokonał zarówno orkiestrowych, jak i solowych nagrań dla wytwórci ACCENT, Supraphon i Zig-Zag Territoires. Wielokrotnie zasiadał w jury międzynarodowych konkursów (Konkurs im. Johanna Heinricha Schmelzera w Melk, Konkurs Praska Wiosna, Bach-Wettbewerb w Lipsku).

Od roku 2013 wykłada dyrygenturę chóralną w Hochschule für Musik Carl Maria von Weber w Dreźnie.

Koncert dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej. bar.eng.poz