Niedziela 6.09.2015

godz. 17.00 Kościół Św. Trójcy

Antonin Reicha (1770–1836) – Kwartet smyczkowy C – dur op. 95 nr3

Ludwig van Beethoven – Kwartet fortepianowy op.16 (transkrypcja własna kompozytora)

przerwa

Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia g-moll KV550 (transkrypcja na sekstet Johanna Nepomuka Hummla)

  • PETRA SOMLAI – pianoforte
  • Ewa Golińska  I skrzypce
  • Aureliusz Goliński II skrzypce
  • Anna Nowak – Pokrzywińska altówka
  • Tomasz Pokrzywiński wiolonczela
  • Małgorzata Klisowska – flet traverso

Petra Somlai – pianoforte

Pianoforte wykonane w pracowni Chrisa Maene (Belgia) w 2011r., kopia instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Petra Somlai jest jednym z najciekawszych pianistów młodego pokolenia petraspecjalizujących się w grze na historycznych pianoforte. Urodziła się na Węgrzech, kształciła się w ojczystym kraju, gdzie ukończyła studia dyrygenckie i pianistyczne w Konserwatoriach w Budapeszcie. Stopniowo jej zainteresowania artystyczne kierowały się w stronę instrumentów historycznych: klawesynu i pianoforte, na których grę zgłębiała na studiach Anglii i w Holandii. Obecnie koncertuje w całej Europie, Japonii i USA i jest chętnie zapraszana przez największe festiwale muzyki dawnej. Kunszt pianistki został doceniony w 2010 przez jury największego konkursu dedykowanego historycznym instrumentom International Fortepiano Competition in Bruges (Belgia), które przyznało jej pierwszą nagrodę oraz przez konkursową publiczność, od której otrzymała nagrodę specjalną. Została także nagrodzona wyróżnieniem Junior Prima Primissima przyznawanym najlepszym młodym artystom na Węgrzech. Od dwóch lat jest profesorem University of North Texas, gdzie prowadzi klasę historycznych instrumentów klawiszowych.

Orkiestra Arte dei Suonatori i Petra Somlai rozpoczęli współpracę w 2014r. znakomitym występem na festiwalu Trigonale Festival der Alten Musik w Austrii.

Kwartet Arte dei Suonatori

kwartetKwartet smyczkowy to w opinii wielu muzyków i melomanów najdoskonalsza forma muzyki kameralnej. Pozwala na uzyskanie niezwykłej gamy barw i kolorów przy zachowaniu absolutnej spójności brzmieniowej.

Forma kwartetu jest formą wyrafinowaną i często skomplikowaną dla niedoświadczonego ucha, jednak z pomocą klarownego brzmienia historycznego instrumentarium muzycy Kwartetu odkrywają jego głębię przed słuchaczem racząc go niezapomnianymi manewrami harmonicznymi oraz, nie zmąconą nadmiarem dźwięku, przejrzystością intencji kompozytora.

Trzon repertuaru Kwartetu Arte dei Suonatori stanowią kompozycje Haydna, Mozarta i Beethovena. Programy koncertowe urozmaicane są o utwory kameralne XVIII i XIX wieku na 3 – 6 wykonawców. Zespół tworzą liderzy orkiestry Arte dei Suonatori – Ewa Golińska (I Skrzypce), Aureliusz Goliński (II Skrzypce), Anna Nowak-Pokrzywińska (Altówka) i Tomasz Pokrzywiński (Wiolonczela). Spójność idei artystycznych i zunifikowane brzmienie kształtowali podczas długoletniej współpracy w ramach tej najaktywniej działającej orkiestry muzyki dawnej w Polsce. Orkiestra Arte dei Suonatori ma na swoim koncie kilkaset koncertów w Polsce oraz poza granicami, w tym na takich festiwalach jak Musica Antiqua Festival van Flaanderen w Brugii, Lufthansa Festival w Londynie czy Schleswig Holstein Musik Festival w Niemczech; nagrania radiowe realizowane we współpracy z radiofoniami polskimi i zagranicznymi: Program 2 PR, BBC, Radio Duńskie DR, Radio Merkury Poznań, Radio France, Radio Bawarskie BR, Radio SWR; nagrania telewizyjne realizowane we współpracy z TVP3, TVP Kultura, TVP 1, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne.

Arte dei Suonatori w swej 20-letniej historii zarejestrowało i wydało 13 płyt na 11 albumach dla wytwórni Alpha, BIS Records oraz Channel Classics, a nagrania orkiestry były wielokrotnie nagradzane przez międzynarodową krytykę muzyczną.