dr hab. Alina Ratkowska 

pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Goldbergowskiego.

Alina Ratkowska

Alina Ratkowska

Zdobyła I nagrodę (ex aequo) Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 2002 roku uzyskała dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei w klasie, którą prowadził Andrea Marcon. W 1999 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Leszka Kędrackiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w 2009 roku. W 2009 otrzymała stopień doktora sztuki muzycznej przyznany przez Uniwersytet MuzycznyFryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2014 otrzymała stopień doktora habilitowanego przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 i 2013 roku została wyróżniona przez czytelników Gazety Wyborczej nagrodą „Sztorm Roku„. W 2008 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wielu innych zagranicznych fundacji. W 2003 roku uzyskała III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej „Van Vlaanderen” w Brugii (Belgia), z kierowanym przez siebie zespołem Esperanto.

Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Z zespołem tym dokumentuje muzykalia w serii „Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska” (DUX, Sarton). W latach 2011-2014 prowadziła poznański zespół wokalno-instrumentalny „Musica Maxima”.

Dużą część działalności poświęca również wykonawstwu współczesnej muzyki pisanej na klawesyn. W 2010 roku ukazała się jej debiutancka solowa płyta z Wariacjami Goldbergowskimi J. S. Bacha (Sarton), która w 2011 otrzymała dwie nominacje do nagrody fonograficznej „Fryderyk”. W 2012 ukazała się jej płyta z trzema koncertami klawesynowymi Johanna Jeremiasa du Graina, zmarłego w 1756 roku gdańskiego kompozytora i organisty, a rok później poświęcona im książka wydana przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę klawesynu.