Magdalena Tomsińska (Kanada) – lutnia
Anna Mikołajczyk-Niewiedział (Polska) –sopran

Magdalena Tomsińska

Magdalena Tomsińska

Anna Mikołajczyk - Niewiedział

Anna Mikołajczyk-Niewiedział

Utwory z gdańskiej tabulatury lutniowej MS 4022

 

Pobierz program

Zobacz program

Magdalena Tomsińska – lutnia.
Studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie gitary Andrzeja Wendlanda oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie lutni Antoniego Pilcha. Od roku 1992 mieszka w Kanadzie, gdzie prowadzi ożywioną działalność artystyczną oraz pedagogiczną (naucza gry na gitarze i lutni w Laurier Conservatory of Music, Waterloo).
Artystka współpracuje z zespołami muzyki dawnej z Kanady i Polski m.in. Toronto Chamber Choir, Renaissance Singers czy Cardinal Consort, a w Polsce z Collegium Vocale Bydgoszcz i Canor Anticus, a także z solistami, m.in. Stephanie Kramer i Jennifer Enns Modolo, grając na lutni renesansowej, gitarze barokowej, teorbie i gitarze klasycznej. Jest członkiem Nota Bene Baroque Players oraz Toronto Continuo Collective.
W roku 2014, dzięki pomocy finansowej ze strony Waterloo Arts Fund i miasta Gdańsk, nagrała solową płytę poświęconą muzyce z Gdańskiej tabulatury lutniowej 4022, uzupełniającą jej pracę muzykologiczną. Z wyjątkiem dwóch tańców polskich jest to pierwsze na świecie nagranie utworów z tego rękopisu.

Z zespołem Collegium Vocale Bydgoszcz nagrała w Polsce trzy płyty w latach 2010 – 2013: Na fraszki, Fine knacks for ladies i Chansons.
Od 1996 do 2011 roku była członkiem zespołu muzyki dawnej Greensleaves, z którym nagrała trzy płyty: Polish Popular music of the XVIIth Century, 2009; The Gift of Christmas Past, 2005 oraz Greensleaves, 2000. Ostatnia płyta zespołu, Polish Popular music of the XVIIth Century poświęcona została w całości muzyce polskiej z rękopisu PL-Kj 10002.
W latach 1999 – 2005 Magdalena Tomsińska prowadziła zespół młodzieżowy Surrexit Dominus przy parafii Świętego Serca w Kitchener. W latach 2000 i 2002 zespół zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Piosenki Religijnej w Mississauga. Na tym samym festiwalu w roku 1996 Magdalena zdobyła pierwszą nagrodę i Grand Prix festiwalu. Zespół nagrał płytę Blisko jesteś Panie, 2002.
W 1997 na zamówienie Polskiej Szkoły w Kitchener nagrała płytę: Magda dzieciom, 1997 (płyta z piosenkami dziecięcymi).
Od ponad 15 lat Magdalena jest członkiem Klubu za 5$, który propaguje polską piosenkę i kulturę w rejonie Kitchener/ Waterloo w Ontario. Za działalność wśród Polonii kanadyjskiej dwukrotnie, w roku 1998 i 2013, otrzymała wyróżnienie „Za polskość”.
Ostatnie zainteresowania Magdaleny Tomsińskiej obejmują muzykologiczną pracę nad gdańską tabulaturą lutniową D-B Danzig 4022. Latem 2012 Magdalena przedstawiła wyniki swoich badań na International Medieval-Renaissance Musicological Conference w Nottingham, Anglia. W grudniu 2012 roku obszerny artykuł na temat tej tabulatury opublikowany został w Polskim roczniku muzykologicznym. Jest to pierwszy w światowej literaturze muzykologicznej szczegółowy opis tego rękopisu. W roku 2013 w Niemczech zostało wydane faksimile gdańskiej tabulatury lutniowej (Tree Edition, Albert Reyerman) z przedmową i katalogiem w języku angielskim autorstwa Magdaleny Tomsińskiej.

Anna Mikołajczyk-Niewiedział –sopran

Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, stale współpracuje z Operą Bałtycką, gdzie śpiewa pierwszoplanowe role z oper Wolfganga Amadeusa Mozarta, Piotra Czajkowskiego, Giuseppe Verdiego czy Igora Strawińskiego.

Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej i kameralnej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego w Polsce i poza granicami kraju.
W 2001 roku otrzymała nagrodę im. Zofii Rayzacherowej„Dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej”na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jest odtwórczynią wielu dzieł współczesnych. Prawykonania swoich kompozycji powierzali jej między innymi tacy kompozytorzy, jak Paweł Łukaszewski, Benedykt Konowalski, Grzegorz Duchnowski.
W listopadzie 2011 roku odbyła się w Operze Bałtyckiej prapremiera opery Elżbiety Sikory Madame Curie, w której artystka zaśpiewała partię tytułową. Zarówno przedstawienie, jak główna rola zostały uhonorowane wieloma nagrodami, zaś w 2013 roku rejestracja DVD tej opery, dokonana przez firmę DUX, otrzymała Orphée du Prestige Lyrique de l’Europe de l’Academie du Disque Lyrique.