Panel naukowy
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Długi Targ  39/40

WSTĘP WOLNY

godz. 10.00
dr Alina Ratkowska Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Johann Gottlieb Goldberg i słynne Wariacje Goldbergowskie Johanna Sebastiana Bacha

godz. 10.45
mgr Jerzy Michalak
Rozrywka na każdą kieszeń. Opery i balety w dawnym Gdańsku

godz. 11.30-11.45 przerwa

godz. 11.45
dr Piotr Kociumbas Uniwersytet Warszawski
Okazja czyni muzykę. O muzyce okolicznościowej w dawnym Gdańsku

godz. 12.30
dr Alina Mądry Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Gdańskie dziedzictwo muzyczne na tle XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej

ALINA RATKOWSKA

alina2Zdobyła I nagrodę (ex aequo) Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od roku 2011 jest kierownikiem artystycznym poznańskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Musica Maxima”.

W 2002 roku uzyskała dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei w klasie, którą prowadził Andrea Marcon. W 1999 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Leszka Kędrackiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w 2009 roku. W 2009 otrzymała tytuł doktorski Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2009 roku została wyróżniona przez czytelników Gazety Wyborczej nagrodą „Sztorm Roku„. W 2008 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wielu innych zagranicznych fundacji. W 2003 roku uzyskała III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej „Van Vlaanderen” w Brugii (Belgia), z kierowanym przez siebie zespołem Esperanto.

JERZY MARIAN MICHALAK

Jerzy-MichalakJERZY MARIAN MICHALAK (ur. 6 VII 1933 Gdynia), artysta muzyk, dyrygent, pianista kameralista, pedagog. Kształcił się w szkołach muz. Szczecina (1947–48), Gdyni (1948–50), Gd.-Wrzeszcza (1950–54). W 1963 uczestnik kursu mistrzowskiego Franco Ferrary w Wenecji, 1990 ukończył studia muz. w Akad. Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wr. Pracę artyst. rozpoczął w Gd. w 1952 jako akompaniator w Średniej Szkole Muzycznej. W 1954–57 pracował w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej (POiFB) jako korepetytor, 1957–59 kier. chóru; jako dyrygent debiutował 12 III 1957 baletem Ludomira Różyckiego Pan Twardowski. Dyrygent w POiFB 1959–67, 1976–82, 1985–91 i 1992–93; w Warszawskiej Operze Kameralnej 1971–74; w Operetce Warszawskiej 1974–75; w Teatrze Muzycznym w Szczecinie 1981–85; kier. muz. w Teatrze Wybrzeże 1963–72. Reżyser operowy, kier. artyst. oper, operetek, baletów. Występował jako pianista w licznych koncertach kameralnych w Polsce. Pedagog w akademiach muz. w Gd. (1960–79, 1985–95) i Bydgoszczy (1985–87, 1993–95). Od 1995 poświęcił się wyłącznie badaniom dziejów życia muz. i teatr. Gd. i Sopotu do 1945, których rezultaty publikuje w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych. Nominowany do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (q nagrody miasta Gd.) za rok 2009.

PIORT KOCIUMBAS

Piotr KociumbasPiotr Kociumbas ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Gdań­skim (2003) i gitarę klasyczną w Akademii Muzycznej im. Stani­sława Mo­niuszki w Gdańsku (2005). Pierwszym owocem jego fascy­nacji dziejami kul­tury muzycznej tego miasta była obszerna praca magisterska poświęcona retoryce muzycznej w świeckiej twórczości Andreasa Hakenbergera (1574-1627), kapelmistrza Rady Miejskiej. Kolejne badania, prowa­dzone w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kon­centrowały się na zjawisku kantaty okoliczno­ściowej w osiemnastowiecznym Gdańsku i zostały uwieńczone doktoratem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2008). Obecnie jest adiunktem w In­stytucie Germanistyki UW, w Zakładzie Kompara­tystyki Kulturowej i Literackiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują (poza literaturą w kulturze muzycznej Prus Królewskich) korespondencję sztuk ze szczególnym uwzględnieniem literatury i muzyki, relacje słowno-dźwiękowe w muzyce niemieckiego obszaru językowego, historię metryki na obszarze niemieckojęzycznym oraz neografię gotycką. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów, Bund für Deutsche Schrift und Sprache oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2009 i 2010), był również stypendystą Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung w Marburgu (2010), Stiftung Preußischer Kulturbesitz (2011) i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2012). W 2011 roku otrzymał nagrodę główną (ex aequo) w V Konkursie im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Jest autorem licznych publikacji naukowych, udziela się jako referent na konferencjach krajowych i zagranicznych (Niemcy, Czechy, Szwajcaria) oraz jako prelegent na wykładach gościnnych (m.in. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz). Do jego najważniejszych prac należy książka Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku (2009) oraz wydanie krytyczne zbioru Neue Deutsche Gesänge… Andreasa Hakenbergera (2010). Jest również autorem komentarzy i opracowań tekstów kompozycji w ramach serii fonograficznej Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska.

ALINA MĄDRY

DSC_9858Alina Mądry
Doktor muzykologii, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu i w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. W 2003 roku opublikowałam pracę doktorską: Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka-Stylistyka-Dzieło, za którą otrzymałam Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. ks. prof. Hieronima Feichta (2005). Moje zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na historii i estetyce muzyki XVIII wieku, a szczególnie na historii muzyki polskiej tego czasu. Poszukuję, odkrywam i opracowuję nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki i tej, która na terenie XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej była w repertuarze działających wówczas kapel muzycznych. Obecnie w sposób szczególny pracuję nad muzykaliami jasnogórskimi, ocalałym repertuarem kapeli farno-miejskiej w Poznaniu oraz kapeli jezuickiej w Otyniu. W kontekście zachowanego repertuaru i innych, pomocnych archiwaliów rozpatruję także zagadnienia związane z dawną praktyką wykonawczą oraz historią danej kapeli i miejsca, w którym funkcjonowała. Przygotowuję książkę, która będzie wydana w unikatowej serii “Historia Muzyki Polskiej”: t. III, cz. 2 “Barok 1697-1795″ (Sutkowski Edition Warsaw).
Jestem członkiem: Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i od roku 2005 Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Od roku 2010 ściśle współpracuję z centralą redakcji Repertoire International des Sources Musicales RISM) we Frankfurcie nad Menem.
Praktycznym efektem moich badań jest wdrażanie odkrytych utworów ponownie do praktyki muzycznej. Aby to urzeczywistniać założyłam w roku 2009 Stowarzyszenie „Musica Patria”,w ramach którego działa zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima.
Opublikowałam kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jestem autorką licznych komentarzy do płyt wydawanych m.in. w serii “Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana” oraz “Musica Sacromontana”. Uczestniczyłam w ponad 30 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Od 2009 roku prowadzę autorską stronę recenzji płytowych w kategorii muzyka poważna w czasopiśmie „Audio-Video”.