Internetowa rezerwacja biletów na koncerty odbywa się poprzez adres:

bilety@goldbergfestival.pl
Rezerwacje będą przyjmowane od 15.lipca.2013

Bilety można nabyć na godzinę przed koncertem
w kasie na dziedzińcu Kościoła pw. Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
Miejsca na koncerty nie są numerowane.

Bilety ulgowe przysługują:
młodzieży szkolnej i studenckiej (z ważną legitymacją), emerytom i rencistom, oraz czytelnikom gdańskich bibliotek (z kartą czytelnika)

Wszystkie koncerty tegorocznego Festiwalu Goldbergowskiego odbędą się w Kościele OO. Franciszkanów pod wezwaniem Św. Trójcy w Gdańsku, przy ul. Św Trójcy 4.

CENNIK

KARNET
180 zł N
6.09. piątek 19.30
Weser Renaissance Bremen
40 zł N, 20 zł U
7.09 sobota 19.30
Jörg Halubek-klawesyn (Stuttgart)
40 zł N, 20 zł U
8.09. niedziela godz. 17.00
Nuria Rial sopran (Barcelona)
wraz z Austrian Baroque Company pod kierunkiem Michaela Omana (Austria)
40 zł N, 20 zł U
13.09. piątek godz. 19.30
Musica Antiqua Latina (Rzym)
40 zł N, 20 zł U
14.09. sobota godz. 19.30
Avi Avital mandolina i Shalev Ad-El klawesyn (Izrael)
40 zł N, 20 zł U
15.09 niedziela godz. 17.00
Goldberg Baroque Ensemble (Gdańsk)
40 zł N, 20 zł U
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
7.09. sobota Instytut Kultury Miejskiej godz. 10.00
Panel naukowy – Kultura muzyczna dawnego Gdańska
Długi Targ 39/40
Wstęp wolny
7.09. godz.16.00
Koncert carillonowy,
Ratusz Głównego Miasta
Wstęp wolny

Bilety normalne można również nabyć za pośrednictwem Ticketpro.

ticket pro

gdansk22Kompleks klasztorno-kościelny Św. Trójcy w Gdańsku należy do największych i najświetniejszych budowli, jakie franciszkanie w Średniowieczu wznieśli w tej części Europy.

Pierwsi franciszkanie osiedlili się w Gdańsku w roku 1419. Około 1420 r. rozpoczęli budowę kościółka i klasztoru o konstrukcji szachulcowej. W 1431 r. rozpoczęto budowę większego, ceglanego kościoła pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej (obecne prezbiterium). Ok. 1480 rozpoczęto budowę wielkiego kościoła halowego. Ponadto prawdopodobnie na życzenie króla Kazimierza Jagiellończyka w latach 1480-1484 wzniesiono kościół św. Anny z przeznaczeniem na nabożeństwa w języku polskim. Równocześnie w latach 1481-1514 przebudowano klasztor. 4 X 1503 r. część kościoła św. Trójcy uległa zawaleniu. Ostatecznie prace budowlane zakończono w 1514 r. Pod wpływem reformacji gwardian klasztoru Jan Rollau w 1555 r., bez zgody władz kościelnych przekazał klasztor i kościół Radzie Miejskiej. W klasztorze założono słynne Gimnazjum Akademickie, które przetrwało do początków XIX w. W drugiej połowie XIX w. w murach dawnego klasztoru powstało muzeum.

W latach 1638-1695 wybudowano Dom Kazalnicowy, tzw. Ryglówkę.

W czasie działań wojennych w 1945 r. zniszczone zostało prezbiterium i częściowo wielki kościół. Już w marcu 1945 r. przybył tu pierwszy franciszkanin o. Norbert Uliasz. Proces naprawiania szkód i zniszczeń wojennych trwa po dzień dzisiejszy. W 1983 r. odbudowano sklepienia prezbiterium. W ostatnich latach m.in. gruntowej naprawie poddano dachy kościołów. Odbudowano barokową kopułę wieży zegarowej. Odbudowano sygnaturkę nad prezbiterium. Otworzono (2007) i udostępniono na nowo prezbiterium z poddanymi gruntownej renowacji gotyckimi stallami i barokowymi epitafiami. Trwa odbudowa wielkich manierystyczno-barokowych organów Martena Friese z 1618r.

Najcenniejsze zabytki kościoła Św. Trójcy to największy w Polsce zespół gotyckich stalli z 1510-1511 r. Jedyne w Polsce zachowane lektorium (część oddzielająca prezbiterium od korpusu głównego kościoła).Najstarsza na Pomorzu Gdańskim gotycka ambona z 1540r. Zespół drewnianych gotyckich herbów. Gotyckie ołtarze NMP i Św. Franciszka z warsztatu Mistrza Michała z Augsburga.