Kontakt

Festiwal im. Johanna Gottlieba Goldberga

Dyrektor naczelny i artystyczny
dr hab. Alina Ratkowska
info@goldbergfestival.pl

 
Producent wykonawczy: